VGMK Beleid en Certificeringen

Bedrijfscertificeringen
VCA: Het managementsysteem van InspectAID voor het beheer van Veiligheid, Gezondheid en Milieu is gecertificeerd volgens VCA-Petrochemie 2017/6.0.
ISO9001: Het Kwaliteitsmanagementsysteem van InspectAID is volgens ISO 9001 gecertificeerd.

VGMK-Beleidsverklaring
InspectAID B.V. ziet het zorgen voor veiligheid, gezondheid, het milieu en de kwaliteit van werk als haar belangrijkste taak, naast het vervullen van klantbehoefte. Tevens staan aspecten zoals respect, waardering en welzijn hoog in het vaandel.

Ter uitvoering van dit beleid heeft InspectAID B.V. de volgende beleidsregels opgesteld:
- Het continu verbeteren van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit door en voor onze medewerkers en omgeving.
- Het zorgen voor een veilige uitvoering van de werkprocessen, waardoor persoonlijk letsel en/of negatieve impact op de omgeving wordt voorkomen.
- Het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werkmethodiek, systemen en tools bij elke opdracht bijdragen aan het succes hiervan.
- Het zorgen voor een prettige werkomgeving, waar respectvol met een ieder wordt omgegaan, medewerkers en ingeleende worden gewaardeerd en geestelijk welzijn wordt gemonitord.
- Het continu vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid.
- Het aantrekken, binden en blijven ontwikkelen van medewerkers en ingeleende, zodat kennis, ervaring en persoonlijkheid aansluiten bij de vraagstukken van onze opdrachtgevers.
- Het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving.
- Het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van werkprocessen in procedures, handboeken en instructies.
- De directie van InspectAID B.V. zal toezien dat deze regels nageleefd worden en adequaat door medewerkers toegepast worden. Door interne audits, periodieke overleggen met medewerkers en externe audits worden de VGMK-processen continu verbeterd.

Het gedachtegoed van dit beleid is en wordt verwerkt in procedures, instructies en trainingen voor de medewerkers (zowel in- als extern).
Directie InspectAID B.V.