Diensten

3-maandelijkse tankinspecties volgens EEMUA-159

Inzicht in de integriteit van uw opslagtanks, in heldere rapportage met foto’s en één overzichtslijst met alle bevindingen. InspectAID inspecteert elk kwartaal uw opslagtanks met getrainde en bekwame inspecteurs. De kwaliteit van de inspecties wordt geborgd door interne controle door de gecertificeerde EEMUA-159 Tank Integrity Assessors.

Inspectie van mechanische Niet-Ex apparatuur

Sinds 2003 moet alle mechanische apparatuur 'Ex' zijn uitgevoerd. Apparatuur van vóór 2003 is dit meestal niet. InspectAID kan in samenwerking met onze Maintenance Engineering partner Meijer AMS B.V. specifieke onderhouds- en inspectieconcepten maken voor deze apparatuur en de inspecties verzorgen. Dit betekent dat u uw apparatuur (desondanks aangepaste wetgeving) veilig kunt blijven gebruiken.

Inspectie van Zorgplicht leidingen

Bij leidingen die onder keurplicht (PED/WBDA) vallen zijn de inspectietaken om de veiligheid en bedrijfszekerheid te borgen evident. Bij de zgn. “Zorgplicht leidingen” is dit vaak niet het geval en dient de gebruiker zelf een onderhouds- en inspectieconcept te maken. InspectAID helpt u bij het uitvoeren van de inspectietaken en het adequaat vastleggen van de integriteit.

Inspectie van Appendages

Conform voorschrift 3.7.17 van de PGS-29, dienen alle leidingen en appendages in tankputten jaarlijks geïnspecteerd/geschouwd te worden. Dit geldt voor o.a. bellow's/compensators, afsluiters&kleppen en koppelingen. InspectAID heeft uitgewerkte inspectieprotocols voor diverse type appendages, waaronder voor bellows en compensators. De inspectieprotocols zijn afgeleid van FMECA-studies, waarbij faalmechanismen geïdentificeerd zijn. Op basis van de faalmechanismen worden adequate inspectietaken gedefinieerd.